top of page

Ympäristö &

ILMASTO

Viljelijöiden tärkein tehtävä on tuottaa ruokaa.

Ruoantuotanto aiheuttaa kuitenkin kaikkialla maailmassa kasvihuonekaasupäästöjä ja siten lisää ilmastonmuutoksen vaikutuksia.

 

Suomessa pyritään löytämään sekä viljelijöitä että luontoa hyödyttäviä ratkaisuja, jotka hillitsevät ilmastonmuutosta ja toisaalta myös tekevät maataloudesta taloudellisesti kannattavaa. Pihvikarjan kasvatus voi olla osa ratkaisua, sillä ympärivuotisesti nurmipeitteisten peltojen hiilensidonta on yksi maatalouden avainkeinoista ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Maaperän hiilen kerryttäminen parantaa maan rakennetta ja laatua, mikä edistää maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hyväkuntoinen maa on myös tuottavampaa ja tuo taloudellista hyötyä viljelijöille.

Nurmipaneeli_Leena_2.JPG

Nurmiviljely sitoo hiiltä 

Monivuotiset, syväjuuriset ja runsaasti biomassaa tuottavat nurmet ovat avainasemassa maatalousmaiden hiilensidonnassa.

30_maisemanhoito_hereforditsyökaislaa.JP

Nauta on paras maisemanhoitaja

Laiduntavat eläimet ovat keskeisessä roolissa monipuolisen maatalousluonnon ylläpitäjinä. Missä laidunnus loppuu, siellä lähtevät luontoarvot laskuun.

ABC_äärisäät Pihvi.JPG

Naudan rooli ilmastonmuutoksessa

Märehtijät pystyvät muuttamaan ruoaksi kasveja, joita ihminen ei sellaisenaan voi käyttää.

Lannassahaisee_kuva.JPG

Lanta - jätteestä arvostetuksi voimavaraksi

Lanta sisältää paljon arvokkaita ravinteita, ja se on erinomainen maanparannusaine.

Nurmipaneeli_mitenlyhyeksi_edited.jpg

Metaani on naudalle

tärkeää

Märehtijöiden tuottama metaani on kasvihuonekaasu, joka on kuitenkin tärkeä naudan terveydelle ja pötsin toiminnalle.

IMG_1702.JPG

Maaperän rakenteen merkitys

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi maaperän hiilen kerryttäminen parantaa maan rakennetta ja laatua.

bottom of page