top of page

maan rakenteen merkitys

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi maaperän hiilen kerryttäminen parantaa maan rakennetta ja laatua, mikä auttaa maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen. Hyväkuntoinen maa on myös tuottavampaa ja tuo taloudellista hyötyä viljelijöille.

Maan kasvukunnosta huolehtiminen parantaa kestävyyttä äärisääoloja vastaan, koska maan hyvä rakenne ja eloperäisen aineksen runsaus kasvattavat maan vedenpidätyskykyä kuivina jaksoina ja toisaalta estävät maan kulkeutumisen pellolta pintavalunnan mukana rankkasateiden aikana.

bottom of page