top of page

Metaani on naudalle tärkeää

Metaani on kasvihuonekaasu, jota syntyy kaikkialla, missä eloperäistä ainesta hajoaa hapettomissa oloissa, esimerkiksi kaikkien märehtijöitten suolistossa, kaatopaikoilla, riisipelloilla sekä luonnossa kosteikoilla, soilla ja vesistöjen pohjakerroksissa. 

Naudoilla metaania muodostuu pötsin hapettomissa olosuhteissa ravinnon käymisen sivutuotteena siten, että vety ja hiilihappo reagoivat pötsin mikrobien kanssa, jolloin muodostuu metaania ja vettä. Metaani on tärkeä naudan terveydelle ja pötsin toiminnalle sikäli, että vety poistuu naudoista metaanin muodossa. Valtaosa metaanista (95 %) poistuu normaalin hengityksen mukana suun kautta; nauta ei siis varsinaisesti piereskele tai röyhtäile. 

Naudan ruokinnalla eli rehujen koostumuksella voidaan vaikuttaa märehtimiseen liittyvään käymisprosessiin ja siten myös metaanipäästöihin.

bottom of page