suomeLLa on nyt kansallinen nurmiohjelma

Alan toimijoiden yhdessä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa valmistelema kansallinen nurmiohjelma on valmistunut. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta laadittu Kansallinen nurmiohjelma - Nurmenvihreä tulevaisuus 2030 luovutetaan 28.1.2020. Hankkeen aloitteentekijöinä olivat Pihvikarjaliitto ja MTK:n nautaverkosto. 

 

Nurmeen perustuvan tuotannon taloudellinen merkitys Suomen maataloudelle on suuri. Lisäksi nurmella on tärkeä rooli esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutusten ja ilmastonmuutoksen hallinnassa. Maatalouden rakennemuutos ja tekninen kehitys johtavat maatilojen määrän vähenemiseen sekä tuotannon keskittymiseen ja tehostumiseen ja vaikuttavat siten myös nurmituotantoon ja sen arvostukseen.