top of page

suomeLLa on nyt kansallinen nurmiohjelma

Alan toimijoiden yhdessä Pellervon taloustutkimuksen (PTT) kanssa valmistelema kansallinen nurmiohjelma on valmistunut. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta laadittu Kansallinen nurmiohjelma - Nurmenvihreä tulevaisuus 2030 luovutettiin ministeri Lepälle 28.1.2020. Hankkeen aloitteentekijöinä olivat Pihvikarjaliitto ja MTK:n nautaverkosto. 

 

Nurmeen perustuvan tuotannon taloudellinen merkitys Suomen maataloudelle on suuri. Lisäksi nurmella on tärkeä rooli esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutusten ja ilmastonmuutoksen hallinnassa. Maatalouden rakennemuutos ja tekninen kehitys johtavat maatilojen määrän vähenemiseen sekä tuotannon keskittymiseen ja tehostumiseen ja vaikuttavat siten myös nurmituotantoon ja sen arvostukseen.

 

Ohjelma ”Nurmenvihreä tulevaisuus vuoteen 2030” on laadittu MTK:n, Maitoyrittäjät ry:n, Pihvikarjaliiton ja Suomen Lammasyhdistyksen yhteistyönä vastauksena maa- ja metsätalousministeriön toiveeseen saada alan toimijoiden näkemys nurmentuotannon merkityksestä ja tulevaisuudesta Suomessa. Työ on perustunut pitkälti toimialan yhteisiin työpajoihin. Ohjelmaan liittyy Pellervon taloustutkimuksessa laadittu taustaraportti.

 

bottom of page