top of page

Lanta - jätteestä arvostetuksi voimavaraksi

Lanta sisältää paljon arvokkaita ravinteita. Suomessa kasvinviljelyn ja kotieläintuotannon eriytyminen on johtanut siihen, että lannan ravinteet kasaantuvat kotieläintilojen lähelle, kun niitä tarvittaisiin kasvinviljelytiloilla. Epätasapainon vuoksi  lanta voi aiheuttaa pistekuormitusta ja rehevöitymistä, mutta toisaalla viljelijät joutuvat ostamaan mineraalisia tuontilannoitteita.

 

Fosfori on rajallinen luonnonvara, jota louhitaan maaperästä. Lanta sisältää niin runsaasti fosforia, että tasaisesti levitettynä sitä riittäisi  kaikille Suomen pelloille noin kahdeksan kiloa hehtaarille. Tämä vastaa vuotuisen väkilannoitteen käyttömäärää. 

Lanta on myös arvokas maanparannusaine. Lannan tehokas hyödyntäminen edellyttää levitysteknologioiden kehittämistä, joilla estetään ravinnevalumat ja maan tiivistyminen.

bottom of page