top of page
pihattonäkymä.jpg

pihviä tuottajaorganisaatiolla?

Tuottajaorganisaatio on jonkin tietyn maataloustuotteen tuottajien itse perustama yhteenliittymä. Tuottajaorganisaatioksi hyväksytty saa jäsentensä puolesta neuvotella hinnoista ja tuotantomääristä, joita ohjailemalla on mahdollisuus vaikuttaa tarjontaan ja sitä kautta hintatasoon. Lisäksi tuottajaorganisaatio voi esimerkiksi auttaa markkinoinnissa, kilpailuttaa tuotantopanoksia ja välittää tietoa.

Parhaimmassa tapauksessa tuottajaorganisaatio parantaa maataloustuottajien neuvotteluasemaa ruokaketjussa,  tarjoaa laajemman ja vakaamman aseman markkinoinnille ja toiminnan kehittämiselle, sekä esimerkiksi edistää neuvonnan ja koulutuksen avulla maataloustuottajien tiedonsaantia.

Kuinka tuottajaorganisaatio perustetaan

Tuottajaorganisaation tulee olla rekisteröity yhteisö, joka on perustettu jäseninä olevien tuottajien aloitteesta. Tuottajaorganisaatiossa on oltava vähintään viisi jäsentä tai vaihtoehtoisesti jäsenten kaupan pidetyn tuotannon arvon tulee olla vähintään 500 000 euroa. Lisäksi tuottajaorganisaatiolla on oltava jäsenten keskenään sopimat ja vahvistamat säännöt sekä maataloustuotteiden tuotantoon liittyvät tavoitteet ja toiminnot, joista sen on pystyttävä antamaan riittävät selvitykset. Tuottajaorganisaatioksi hyväksymistä haetaan Ruokavirastosta.

Työkaluja tuottajaorgaisaation perustamiseksi

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen -hankkeessa luotiin työkaluja, joita voi käyttää apuna tuottajaorganisaation suunnittelussa ja perustamisessa.

Mallisääntöjä voi käyttää esimerkkinä, kuinka sääntöjen laatimista voidaan lähestyä, vaihtoehtoja on muitakin. 

Liiketaloudellinen toimintamalli toimii työkaluna tuottajaorganisaation perustamista suunniteltaessa ja auttaa kehittämään liiketaloudellista osaamista ja ymmärrystä. 

Klikkaa kuvaa avataksesi materiaalin. 

opastava_ukkeli.png

Esimerkkilaskelma tuotoista ja kuluista

Oletko kiinnostunut tuottajaorganisaatiosta? Liity postituslistalle! Se on ilmaista eikä velvoita mihinkään.  
Lippu ja lause suomi.jpg
Maaseutu2020 cmyk oranssi ISO.jpg

Pihvilihan tuottajaorganisaation perustaminen -hanke oli Euroopan maaseuturahaston rahoittama.

  • Facebook
bottom of page