Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Pihvikarjaliitto ajaa suomalaisten pihvikarjankasvattajien asiaa

Pihvikarjaliitto on Suomessa tuotetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan puolestapuhuja.  Tavoitteenamme on parantaa pihvikarjatuotannon tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentemme keskinäistä yhteistyötä. Jäsenemme harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta, jalostusta, eläinten myyntiä ja lihatuotantoa.

Merkittävimmät pihvikarjarodut Suomessa ovat Charolais, Hereford, Limousin, Aberdeen Angus, Highland Cattle ja Simmental.


Ajankohtaista

#laidun - paneelikeskustelu Jyväskylän KoneAgriassa 11.10.2019 klo 13-14

Tervetuloa kuulemaan asiaa laitumista KoneAgriaan, jossa järjestämme jo perinteeksi muodostuneen asiantuntijakeskustelun. 
Pihvikarjaliitto jatkaa ponnisteluja, että nurmen arvostusta lisättäisiin Suomessa. Nurmi kulkee käsi kädessä laiduntamisen kanssa, ja varsinkin emolehmätuotannolle se on keskeinen taloudellinen tekijä.  Mutta onko laidun oikeasti halvinta rehua? Mikä on laiduntamisen rooli eläinten hyvinvoinnissa, maisematekijänä ja imagonrakentajana?  Voiko laiduntamista oppia ja parantaa, vai tehdäänkö kaikki aina kuten ennenkin? Näihin kysymyksiin ja moniin muihin toivomme paneelin tuovan uusia näkökulmia.
 Asiantuntijoina ovat professori Juha Helenius Helsingin yliopistosta, Kokonaisvaltainen tilanpito (holistic management) -valmentaja Philipp Mayer Mantereen tilalta, hanketyöntekijä Essi Tahvola Atrialta ja toimitusjohtaja Timo Mäkinen Naturcomilta. Keskustelua ohjaa Pihvikarjaliiton Esko Rissanen. Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille messuvieraille, tervetuloa! 
Aika: perjantai 11. lokakuuta klo 13-14
Paikka: KoneAgria/Jyväskylän Paviljongin Wolmar-auditorio.

Pihvikarjaliitto mukaan turvetta korvaavien uusiutuvien kuivikemateriaalien hankkeeseen

Pihvikarjaliitto on mukana uudessa hankkeessa, jossa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden ja muiden uusien kuitumateriaalien soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia sekä pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa.
Hankeen vetäjinä toimivat LUKE ja Suomen Ympäristökeskus SYKE. Pihvikarjaliitto osallistuu hankkeeseen ohjausryhmän jäsenenä yhdessä Suomen Siipikarjaliiton, Suomen Broileryhdistyksen ja Hippolis Hevosalan osaamiskeskuksen kanssa.

Kansallisen nurmiohjelman laatiminen etenee

Pellervon taloustutkimus PTT valmistelee yhdessä alan toimijoiden kanssa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Kansallista nurmiohjelmaa vuosille 2020-2030. Hankkeen aloitteentekijöinä olivat Pihvikarjaliitto ja MTK:n nautaverkosto.
Tutkimusasetelma Kansallisen nurmiohjelman laatimiseksi lähtee siitä, että nurmeen perustuvan tuotannon taloudellinen merkitys Suomen maataloudelle on suuri. Lisäksi nurmella on tärkeä rooli esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutusten ja ilmastonmuutoksen hallinnassa. Maatalouden rakennemuutos ja tekninen kehitys johtavat maatilojen määrän vähenemiseen sekä tuotannon keskittymiseen ja tehostumiseen ja vaikuttavat siten myös nurmituotantoon ja sen arvostukseen.
Hankkeen toteuttamisessa on edellytyksenä, että siinä kuullaan laajasti sidosryhmiä. Näitä kuulemisia toteutetaan mm. työpajojen muodossa. Syyskuun lopulla järjestetyssä toisessa, tuottajapainotteisessa työpajassa oli tavoitteena löytää keinoja, joilla tulevaisuuden maatalousyrittäjät voivat omilla toimillaan edistää nurmiviljelyyn perustuvan tuotannon kilpailukykyä ja kuluttajakysyntää.
Ehdotus kansalliseksi nurmiohjelmaksi luovutetaan tilaajalle joulukuussa.

Tero Hosike on Pihvikarjaliiton uusi puheenjohtaja

Tero Hosike on valittu Pihvikarjaliiton hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana jatkaa Anssi Hänninen Rautalammilta.
Uutena hallituksen varsinaisena jäsenenä kolmivuotiskautensa aloittaa Niina Mayer Akaasta. Vuosittain valittavina varajäseninä toimivat Maarit Kärki Kannuksesta ja Piia-Liina Anttila Ylöjärveltä.

Antti Veräväisestä Pihvikarjaliiton kunniapuheenjohtaja

Pihvikarjaliitto on kutsunut Antti Veräväisen kunniapuheenjohtajakseen. Veräväinen on toiminut liiton puheenjohtajana perustamisesta lähtien, kaikkiaan 11 vuotta. Vetäydyttyään nyt hallituksesta hän jättää samalla puheenjohtajan tehtävän. Pihvikarjaliitto kiittää Anttia ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.

Vivili Ylönen on vuoden 2018 Cowgirl

Vivili Ylönen Pieksämäeltä on valittu Pihvikarjaliiton vuoden 2018 Cowgirl'iksi. Vivilin pitkään työrupeamaan pihvikarjan parissa on viime vuodet sisältynyt siitossonnikasvattamon eli tuttavallisemmin poikakodin pitäminen. Liitto kiittää Viviliä koko toimialaa eteenpäin vieneestä ja pitkäjänteisestä työstä!

Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava

Pihvikarjaliitto esittää lausunnossaan vakavan huolen siitä,
että eläinkohtainen nautapalkkio alenee, vaikka tuotoksen määrä ei lisäänny. Liiton mielestä toimenpidekohtaisia enimmäismääriä on tarkasteltava uudelleen.

Pihvikarjaliitto esitti jo kesäkuussa yhdessä MTK:n nautaverkoston kanssa, että nautaeläinpalkkioiden määrärahoja tulisi kohdentaa nykyistä enemmän emolehmätuotannolle. Ehdotuksen taustalla on huoli naudanlihan omavaraisuusasteen heikkenemisestä, kotimaisen tuotannon riittävyydestä sekä tilojen kannattavan toiminnan turvaamisesta. Lue lisää uutisista.
 

Pihvikarjaliitto mukana CAP27-valmistelun työpajoissa

CAP27 eli uuden ohjelmakauden yhteisen maatalouspolitiikan valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä etenee. Sidosryhmiä on kuultu laajasti järjestämällä työpajoja, joiden lisäksi näkemyksiä on voinut esittää ministerin CAP27-kiertueellla kahdeksalla paikkakunnalla. Maaliskuun loppuun saakka ministeriön nettisivuilla on avoimena Otakantaa-kysely, jolla kerätään mielipiteitä muutostarpeista ja –tavoitteista.

Valmistelutyöpajoja järjestettiin kaikkiaan 27 aihepiiristä, joista 17:ään Pihvikarjaliitto ehdotti omia edustajiamme. Useimpiin myös pääsimme mukaan, huolimatta työpajojen suuresta suosiosta.

 

Kokkaa koko komeus -videoilla kerrotaan pihvilihan hyvän maun tarina

Pihvikarjaliitto on tehnyt kuluttajille videokertomuksia, joissa kerrotaan pihvilihan hyvästä mausta, puhtaudesta, terveellisyydestä ja pihvikarjan ympäristöystävällisyydestä. Samalla kokataan koko komeus eli valmistetaan ruokaa monipuolisesti ruhon eri osista. Neliosainen tarina on katsottavissa YouTubessa hakusanalla Kokkaa koko komeus. Lisätietoja Uutiset -sivuillamme.

Tervetuloa mukaan Pihvikarjaliittoon 

Katso lisätietoa Pihvikarjaliiton jäsenyydestä täältä.


 

 

 

 

24.5.2018