pihvikarja

Pihvikarjaliitto on suomalaisen pihvikarjan asialla.

Pihvikarjaliitto on Suomessa tuotetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan puolestapuhuja ja pihvikarjankasvattajien edunvalvoja.  Teemme työtä alan yleisten toimimisedellytysten edistämiseksi ja kehittämiseksi. Tavoitteenamme on parantaa pihvikarjatuotannon tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja

lujittaa pihviketjun keskinäistä yhteistyötä.

Jäsenemme harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta, jalostusta, eläinten myyntiä ja lihatuotantoa. Merkittävimmät pihvikarjarodut Suomessa ovat Charolais, Hereford, Limousin, Aberdeen Angus, Highland Cattle ja Simmental.

AJANKOHTAISTA

Pihvikarja-lehti

Pihvikarjankasvattajien oma ammattilehti tavoittaa maatalousyrittäjät, alan päättäjät ja asiantuntijat. 

Ilmoitusasioissa

ota yhteyttä

Armi Mäenpäähän

LIITY PIHVIKARJALIITON JÄSENEKSI

  • Facebook Social Icon
  • Twitter
  • Instagram
Jäsenyysmuoto