Uutiset

19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »17.5.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterilläLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Pihvikarjaliitto ajaa suomalaisten pihvikarjankasvattajien asiaa

Pihvikarjaliitto on Suomessa tuotetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan puolestapuhuja.  Tavoitteenamme on parantaa pihvikarjatuotannon tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentemme keskinäistä yhteistyötä. Jäsenemme harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta, jalostusta, eläinten myyntiä ja lihatuotantoa.

Merkittävimmät pihvikarjarodut Suomessa ovat Charolais, Hereford, Limousin, Aberdeen Angus, Highland Cattle ja Simmental.


Ajankohtaista

Vastuullinen ruoka Porin SuomiAreenassa 19.7.2018

Nyt murretaan myyttejä – perustuuko vastuullinen ruoka faktaan vai fiilikseen? Porin
SuomiAreenassa pureudutaan ruokaketjun vastuullisuuteen myyttien avulla. Pihvikarjaliiton,
Valion ja Lidlin järjestämä asiantuntijakeskustelu käydään torstaina 19.7. klo
11.30-12.30 Antikadun lavalla, ja sitä on mahdollista seurata sekä paikan
päällä että etänä livestriimauksena.

Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava

Pihvikarjaliitto esittää yhdessä MTK:n nautaverkoston kanssa, että nautaeläinpalkkioiden määrärahoja kohdennetaan nykyistä enemmän emolehmätuotannolle. Ehdotuksen taustalla on huoli naudanlihan omavaraisuusasteen heikkenemisestä, kotimaisen tuotannon riittävyydestä sekä tilojen kannattavan toiminnan turvaamisesta. Lue lisää uutisista.

Kysely eläinten hyvinvointikorvauksen kehittämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää parhaillaan eläinten hyvinvointikorvausten (EHK) kehittämistarpeita tulevan ohjelmakauden valmistelua varten.
Pihvikarjaliitto pyytää ideoimaan ja kiteyttämään emolehmätuotannolle ja lihakarjankasvatukselle sopivia EHK-toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin, että korvausta voidaan vastaisuudessakin osoittaa tälle tuotantosuunnalle. Toimenpidevaihtoehdot voivat pohjautua nykyisiin, tai esiin voi tuoda täysin uusia vaihtoehtoja. Osasista voidaan rakentaa myös toimenpidepaketteja. Tavoitteena on, että kussakin toimenpiteessä eläinryhmiä voitaisiin vähentää nykyisestä ja että tukiehdot olisivat selkeitä ja yksiselitteisiä.
Anna palautetta vastauslomakkeen avulla 31.7.2018 mennssä.

Lausuntoja

Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen suunnitellun muutoksen mukaan nautaluettelon pitäminen voidaan korvata tallettamalla vaadittavat tiedot suoraan eläinrekisteriin viimeistään seitsemäntenä päivänä tapahtumapäivästä lukien.
Pihvikarjaliitto on pitänyt asiaa esillä ja kannattaa lausunnossaan vahvasti muutosehdotusta.
Muutos selkeyttää eläinten rekisteröintiä, säästää valvonnan resursseja sekä ennen kaikkea vähentää tahattomia virheitä ja sanktioiden riskiä.

Huhtikuussa Pihvikarjaliitto kannatti lausunnossaan metsästyslain muuttamista siten, että naakka (Corvus monedula) lisättäisiin metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

Helmikuussa Pihvikarjaliitto jätti lausunnon maa- ja metsätalousministeriön ehdokseen laiksi eläinten hyvinvoinnista.

 

Pihvikarjastrategia julkaistiin 13.10.2017

Pihvikarjaliiton laatima pihvikarjastrategia on keskustelunavaus, jonka pohjalta pihviketjun toimintaa voidaan kehittää tuottavalla ja kaikki osapuolet huomioivalla tavalla.

Tavoitteena on lisätä keskinäistä ymmärrystä ja kommunikaatiota ketjun toimijoiden kesken. Strategiatyö on jatkuva prosessi, jota päivitetään yhteistyössä Pihvikarjaliiton sidosryhmien kanssa.

Strategia julkistettiin 13.10.2017 Tampereella Pihvikarjaliiton tulevaisuuskeskustelun ja paneelin yhteydessä, jolloin se luovutettiin myös ministeri Jari Lepälle.

Kokkaa koko komeus -videoilla kerrotaan pihvilihan hyvän maun tarina

Pihvikarjaliitto on tehnyt kuluttajille videokertomuksia, joissa kerrotaan pihvilihan hyvästä mausta, puhtaudesta, terveellisyydestä ja pihvikarjan ympäristöystävällisyydestä. Samalla kokataan koko komeus eli valmistetaan ruokaa monipuolisesti ruhon eri osista. Neliosainen tarina on katsottavissa YouTubessa hakusanalla Kokkaa koko komeus. Lisätietoja Uutiset -sivuillamme.

Tervetuloa mukaan Pihvikarjaliittoon 

Katso lisätietoa Pihvikarjaliiton jäsenyydestä täältä.


 

 

 

 

24.5.2018