Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Pihvikarjaliitto ajaa suomalaisten pihvikarjankasvattajien asiaa

Pihvikarjaliitto on Suomessa tuotetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan puolestapuhuja.  Tavoitteenamme on parantaa pihvikarjatuotannon tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentemme keskinäistä yhteistyötä. Jäsenemme harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta, jalostusta, eläinten myyntiä ja lihatuotantoa.

Merkittävimmät pihvikarjarodut Suomessa ovat Charolais, Hereford, Limousin, Aberdeen Angus, Highland Cattle ja Simmental.


Ajankohtaista

Tule mukaan Pihvikarjaliiton liittokokoukseen ja tilavierailuille Viroon

Liiton jäsen, tervetuloa Pihvikarjaliiton liittokokoukseen ja tilavierailuille Viroon 30.-31.1.2019! Lue lisää jäsenosiosta ja ilmoittaudu mukaan!  

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää haun kansallisen nurmiohjelman valmistelemiseksi

Maa- ja metsätalousministeriö käynnistää haun kansallisen nurmiohjelman valmistelemiseksi. Ohjelman valmisteluun on varattu enintään 50 000 euroa. Kansallisen nurmiohjelman tulee valmistua 31.12.2019 mennessä.
Pihvikarjaliitto on yhdessä MTK:n Nautaverkoston kanssa ollut aloitteentekijä kansallisen nurmistrategian aikaansaamiseksi. Tavoitteemme on nurmen arvostuksen lisääminen.
Nurmeen liittyvää tietoutta on paljon, mutta sitä voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin esimerkiksi Suomea koskevissa EU:n maatalous- ja ympäristöpoliittisissa kysymyksissä, kuten seuraavan CAP:n valmistelussa. Myös tilojen taloudenpito, eläinten ruokinta, kotimainen ruokatuotanto ja ympäristönhoito hyötyisivät vahvasta nurmiosaamisesta.
 
Ensimmäinen virstanpylväs kohti nurmistrategiaa, Nurmifoorumi, pidetiin marraskuussa maa- ja metsätalousministeriössä ruokaosaston johtajan Minna-Mari Kailan johdolla. Nurmifoorumissa olivat ministeriön virkamiesten lisäksi edustettuina Atria, HKScan, Snellman ja Valio; Luke, Baltic Sea Action Group (BSAG) ja ProAgria sekä tuottajajärjestöt Pihvikarjaliitto, Maitoyrittäjät, MTK:n Nautaverkosto ja MTK:n Maitovaltuuskunta. Seuraava tapaaminen järjestetään 23. tammikuuta.

Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava

Pihvikarjaliitto esittää lausunnossaan vakavan huolen siitä,
että eläinkohtainen nautapalkkio alenee, vaikka tuotoksen määrä ei lisäänny. Liiton mielestä toimenpidekohtaisia enimmäismääriä on tarkasteltava uudelleen.

Pihvikarjaliitto esitti jo kesäkuussa yhdessä MTK:n nautaverkoston kanssa, että nautaeläinpalkkioiden määrärahoja tulisi kohdentaa nykyistä enemmän emolehmätuotannolle. Ehdotuksen taustalla on huoli naudanlihan omavaraisuusasteen heikkenemisestä, kotimaisen tuotannon riittävyydestä sekä tilojen kannattavan toiminnan turvaamisesta. Lue lisää uutisista.
 

Pihvikarjaliitto mukana CAP27-valmistelun työpajoissa

CAP27 eli uuden ohjelmakauden yhteisen maatalouspolitiikan valmistelu on hyvässä vauhdissa. MMM järjestää sidosryhmille työpajoja, joista ammennetaan aineksia Suomen CAP-suunnitelmaan.

Pihvikarjaliitto on esittänyt osallistujia useaan eri valmistelutyöpajaan. Ensimmäisenä on jo käynnistynyt tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työpaja, jossa liitto oli kolmen edustajan voimin läsnä. Esittelimme työpajassa idean tilakohtaisesta hyvinvointisuunnitelmasta, joka laadittaisiin valmiin pohjan avulla ja joka perustuisi naudan elinkaariajatteluun. Työpajassa kuultiin, että esittämämme toimenpide-esimerkit olisivat yhdistettävissä esimerkiksi Nasevaan.

Laki eläinten hyvinvoinnista valiokuntakäsittelyssä

Laki eläinten hyvinvoinnista on edennyt eduskunnassa valiokuntakäsittelyyn. Maa- ja metsätalousvaliokunnalta tulleeseen lausuntopyyntöön Pihvikarjaliitto vastasi, että jatkuvan vedensaannin vaatimuksessa tulee lisäksi hyväksyä poikkeus tilapäisen teknisen tauon ajaksi. Tällaisia teknisiä taukoja voivat olla esimerkiksi juomalaitteen korjaus ja huolto, juomavesisäiliön täyttäminen sekä eläinten siirtäminen juomalaitteen välittömästä läheisyydestä lannanpoistoa, kuivittamista tai laidunalueen vaihtamista varten.

 

Kokkaa koko komeus -videoilla kerrotaan pihvilihan hyvän maun tarina

Pihvikarjaliitto on tehnyt kuluttajille videokertomuksia, joissa kerrotaan pihvilihan hyvästä mausta, puhtaudesta, terveellisyydestä ja pihvikarjan ympäristöystävällisyydestä. Samalla kokataan koko komeus eli valmistetaan ruokaa monipuolisesti ruhon eri osista. Neliosainen tarina on katsottavissa YouTubessa hakusanalla Kokkaa koko komeus. Lisätietoja Uutiset -sivuillamme.

Tervetuloa mukaan Pihvikarjaliittoon 

Katso lisätietoa Pihvikarjaliiton jäsenyydestä täältä.


 

 

 

 

24.5.2018