top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Pihvikarjaliiton hankeidea pääsi jatkoon

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden 14.4.2022 päättyneeseen teemalliseen ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 34 hankeideaa. Hankeideoista 18 kohdistui tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä -teemaan ja 16 kestävän matkailun verkostoyhteistyö -teemaan. Arviointiryhmä valitsi yhdeksän ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun. Yksi valituista on Pihvikarjaliiton hankeidea tuottajaorganisaation perustamisesta.


Pihvilihan tuottajaorganisaatio saattaa olla toimiva keino vahvistaa tuottajien asemaa ruokaketjussa. Pihvikarjaliiton hankeidean avulla on tarkoitus selvittää tuottajien kiinnostusta tuottajaorganisaatiota kohtaan.


Tuottajaorganisaatiomalli ei Suomessa ole kovin tunnettu, ja siksi on tärkeä ymmärtää, mitä sellaisen perustaminen edellyttää ja mitä tuottajaorganisaatioon kuuluminen tarkoittaa viljelijän kannalta. Pihvilihan tuottajat ovat valtakunnallisesti hajallaan, ja tarvitaan tiedotusta, joka tavoittaisi kaikki tuottajaorganisaatiosta kiinnostuneet. Lisäksi tuottajaorganisaation perustaminen edellyttää liiketaloudellista ja lainopillista osaamista, jotta tuottajaorganisaatio toimisi säädösten mukaisesti ja sillä olisi

edellytykset menestyä pitkällä tähtäimellä.


Pihvikarjaliitto toimii idea- ja hakuvaiheessa hakijana, mutta mikäli hankehakemus hyväksytään, hanke eriytetään liiton toiminnasta riippumattomaksi. Hankkeelle valitaan oma projektinvetäjä, jonka työtä tukee 4-5 hengen ohjausryhmä.


(Kuva: Anssi Hänninen)

Comments


bottom of page