top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Arpa on heitetty - kuinka eläintukieurot muuttuvat vuonna 2022?

Eläinpalkkioiden hakuaika lähestyy. Mitkä ovat merkittävimmät muutokset ja kuinka sonnipalkkioiden lopulta kävi?


EU:n kokonaan rahoittamien eläinpalkkioiden muutokset pähkinänkuoressa ovat:

  • jokaista toimenpidettä on haettava erikseen

  • hakuaika on 10.2.-3.3.2022

  • palkkion määräytymisjakso on huhti - joulukuu

  • samasta eläimestä ei voi maksaa tukea useammalle tilalle samana vuonna

  • palkkion saa se tila, jonka hallinnassa eläin on viimeksi ollut

  • palkkio maksetaan vain eläimestä, joka on 31.3.2022 rekisteröitynä palkkiota hakevalle tilalle. Viitepäivän jälkeen rekisteröidyt eläimet ovat palkkiokelpoisia vasta seuraavana vuonna

  • sonnien järjestelmään tuleva 30 päivän tilallapitoaika mahdollistaa palkkion maksamisen jo tänä keväänä syntyville sonneille


Kiinteä viitepäivä 31.3. jättäisi keväällä syntyneet sonnit tukien ulkopuolelle, joten sonnien järjestelmää muutetaan niin, että viitepäivätarkastelun sijaan niille tulee pakollinen 30 päivän tilallapitoaika. Tilallapitoaika on eläinkohtainen ja sijoittuu kunkin eläimen tukikelpoisuusjakson alkuun. Sonneillakin tuen määräytymisperusteena ovat välillä 1.4. - 31.12. kertyneet ruokintapäivät siten, että 30 päivän tilallapitoaika kerryttää ruokintapäiviä osana kertymäjaksoa.


Esimerkiksi: keväällä 2022 syntyvä pihvikarjasonni, joka siirtyy loppukasvatukseen syys-lokakuussa, kerryttää loppukasvattajalle jo tänä vuonna palkkiota siitä päivästä alkaen, jolloin se yli 6 kk ikäisenä on siirtynyt loppukasvattajalle. Siirron täytyy tapahtua ennen marraskuun loppua, jotta 30 päivän tilallapito loppukasvattajalla täyttyy. Lisäksi sekä emotilan että loppukasvattajan on haettava kyseistä eläinpalkkiolajia.


Siirron yhteydessä eläin poistuu emotilan hakemukselta ja päätyy loppukasvattajan hakemukseen. Palkkiota saa se tila, jonka hallinnassa eläin on viimeksi ollut. Ostaja saa tuen jos tilallapitoaika täyttyy, myyjä ei, mutta jos tilallapitoaika täyttyy myyjällä, mutta ei ostajalla, niin myyjä saa tuen. Näin menetellään myös, jos eläin myytäisiin toiselle tukialueelle.


Pihvikarjaliiton Anssi Hänninen laski ja havainnollisti erot verrattuna vanhaan. Tulokset osoittavat, että tuen kohdistuminen riippuu paljon tilakohtaisista lähtöarvoista - esimerkkiin kannattaa sen vuoksi suhtautua lähdekriittisesti. *Jaamme avoimeen käyttöön ja ladattavaksi excel-tiedoston, jonka avulla voi itse syöttää lähtötietoja laskelmiin. Excelissä on avattuna myös logiikka ja lähde, johon askentakaavion yhtälöt perustuvat.


Pihvikarjaliiton_laskentamalli_Uusi sonnipalkkio
.xlsx
Download XLSX • 635KB

*Julkaisu päivitetty 4.2.2022


Comments


bottom of page