top of page

Kansallisen nurmiohjelman laatiminen etenee

Pellervon taloustutkimus PTT valmistelee yhdessä alan toimijoiden kanssa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Kansallista nurmiohjelmaa vuosille 2020-2030. Hankkeen aloitteentekijöinä olivat Pihvikarjaliitto ja MTK:n nautaverkosto. Lue lisää

 

Tutkimusasetelma Kansallisen nurmiohjelman laatimiseksi lähtee siitä, että nurmeen perustuvan tuotannon taloudellinen merkitys Suomen maataloudelle on suuri. Lisäksi nurmella on tärkeä rooli esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutusten ja ilmastonmuutoksen hallinnassa. Maatalouden rakennemuutos ja tekninen kehitys johtavat maatilojen määrän vähenemiseen sekä tuotannon keskittymiseen ja tehostumiseen ja vaikuttavat siten myös nurmituotantoon ja sen arvostukseen.

 

Hankkeen toteuttamisessa on edellytyksenä, että siinä kuullaan laajasti sidosryhmiä. Näitä kuulemisia toteutetaan mm. työpajojen muodossa. Syyskuun lopulla järjestettävässä toisessa, tuottajapainotteisessa työpajassa on tavoitteena löytää keinoja, joilla tulevaisuuden maatalousyrittäjät voivat omilla toimillaan edistää nurmiviljelyyn perustuvan tuotannon kilpailukykyä ja kuluttajakysyntää.

 

Ehdotus kansalliseksi nurmiohjelmaksi luovutetaan tilaajalle joulukuussa.

bottom of page