top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Pihvikarjaliitto mukaan turvetta korvaavien uusiutuvien kuivikemateriaalien hankkeeseen

Hankkeessa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden ja muiden uusien kuitumateriaalien soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia sekä pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa.bottom of page