Uutiset

17.5.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterilläLue lisää »10.4.2018Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoinLue lisää »28.2.2018Lausunto lakiehdotukseen eläinten hyvinvoinnistaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Lausunto: maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

02.02.2017

1.2.2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Pihvikarjaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asetusluonnokseenne lihakarjarakennusten tuettavaa rakentamista koskevista teknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista. 

3§ Yleisiä vaatimuksia

”Eläintilan kasvatustilassa vähintään neljä emolehmää, sonnia tai muuta lihakarjaa on voitava samanaikaisesti kytkeä turvallisesti …”

Mihin perustuu vaatimus nimenomaan neljän eläimen yhtäaikaisesta kytkentämahdollisuudesta? Käytännössä tarve tällaiselle usean eläimen yhtäaikaiselle käsittelylle on harvinaista, eikä siitä tule säätää asetuksessa.

5§ Ikkunat ja muut valoaukot

”Vähintään kymmenen prosenttia eläintilan ikkunoista tulee olla avattavissa tai poistettavissa.”

Vaatimus ikkunoiden avaamisesta tai poistamisesta luonnonvalon saamiseksi on merkittävä turvallisuusriski. Monissa rakennuksissa ikkunat sijoitetaan rakennuksen päätyihin tai muuten ylös, jopa 5-10 metrin korkeuteen. Ikkunoiden avaaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että olisi mentävä eläinten keskelle tikkaiden kanssa. Osassa lihanautapihatoista on joko avattavat tai vajaamittaiset seinät tai ainoastaan 3 seinää, jolloin jäljelle jäävien ikkunoiden avattavuus menettää merkityksensä.

Tämä lause tulee poistaa kokonaan asetuksesta.


8§ Sairaiden eläinten hoitotilat

”Emolehmäpihatossa on sairaille eläimille oltava vähintään yksi hoitopaikka vedottomassa paikassa jokaista alkavaa 40 emolehmää kohden, kuitenkin vähintään yksi sairastila emolehmäosastoa kohden.”

Sanaa emolehmäosasto ei ole määritelty. Tämä kohta tulee ilmaista selkeämmin.

”Elämille on oltava kiinteä kiinnityslaite, johon eläin voidaan kiinnittää turvallisen tarkastuksen ja käsittelyn mahdollistamiseksi.”

Kiinteän kiinnityslaitteen sijaan ehdotamme, että tilalla on oltava turvallinen käsittelypaikka. Tällöin huomioidaan, että tilalla voi jo entuudestaan olla esimerkiksi siirrettävä käsittelyhäkki tai muu hyväksi havaittu paikka, jossa eläinten hoito on turvallista.

”Sairaiden ja tarkastettavien eläinten hoitotilat ja aitauslaitteet on merkittävä pohjapiirrokseen.”

Pohjapiirroksen sijaan tulisi esittää suunnitelma siitä, kuinka sairas eläin saadaan turvallisesti kiinni ja tutkittua ja hoidettua.

Juomapaikat

Asetusluonnoksessa on käsitelty juomapaikkoja pykälissä 7, 8 ja 9.

Lihakarjarakennukset ja itse karjatkin poikkeavat toistaan hyvinkin paljon. Juomapaikkojen osalta on oleellista, että käytössä olevat kupit toimivat, ja eläimet saavat niistä riittävästi puhdasta vettä. Sama huomio koskee 7 § poikimistilan ja 8 § sairaskarsinan juomapaikkoja.

Juomapaikkojen tyyppiin, sijaintiin, veden virtaamaan ja vesitilavuuteen ei tule asetuksen 7., 8. ja 9. pykälissä ottaa yksityiskohtaista kantaa, ellei määräys perustu tutkimusnäyttöön, joka huomioi kaikki laitemallit, eri lihakarjarakennukset sekä erilaisten karjojen vaatimukset.

17.05.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterillä
10.04.2018Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoin
28.02.2018Lausunto lakiehdotukseen eläinten hyvinvoinnista
13.10.2017Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi
22.08.2017Lakiehdotus maatalousyrittäjän lomituspalveluista vaarantaa eläinten hyvän hoidon ja viljelijän jaksamisen
03.07.2017Lausunto: Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista
02.02.2017Antti Niskanen on Vuoden 2016 Cowboy
02.02.2017Lausunto: maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
05.12.2016Kokkaa koko komeus -videoilla kerrotaan pihvilihan hyvän maun tarina
02.11.2016Lausunto ruokapoliittisesta selonteosta

Siirry arkistoon »