Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleen

21.12.2018

Maa- ja metsätalousministeriö esittää asetusluonnoksessaan, että nautapalkkioita maksettaisiin vuodelta 2019 pääpiirteissään samoin kuin vuonna 2018.

Pihvikarjaliitto esittää vakavan huolensa siitä, että eläinkohtainen nautapalkkio alenee, vaikka tuotoksen määrä ei lisäänny. Yleisellä tasolla tämä vaarantaa naudanlihan omavaraisuuden ja heikentää huoltovarmuuttamme. Tuottajalle palkkion alenema on kannuste vähentää – ei siis ylläpitää - ruoan tuotantoa, mikä pitkällä aikavälillä on kestämätön tavoite. 

Tuotantosidonnaisen tuen tarkoituksena on rajoittaa tuotantoa, mutta EU:n asetuksen mukaan tukea voidaan myöntää sen verran kuin on tarpeen nykyisen tuotantotason säilyttämiseksi. Tukea myönnetään asetuksessa määritellyistä tuotoksista, esimerkiksi naudanlihasta tai maidosta. Perusteet, joilla tuotantosidonnainen tuki myönnetään, ovat pinta-ala, tuotos tai tietty eläinmäärä.

Suomessa on kansallisesti päätetty, että tuotantosidonnaista nautatukea myönnetään eläinmäärän perusteella. Komission vaatimuksesta tuki on eriytetty alueellisesti. Rahoituksen enimmäismäärät päätetään kansallisesti vuosittain, ja ne jaetaan lopullisilla palkkiokelpoisilla yksikkömäärillä kussakin toimenpiteessä.

Vaikka komission rooli suorissa tuissa on merkittävä, Suomi voi määritellä rahoituksen enimmäismäärän kunkin toimenpiteen osalta. Enimmäismäärät neuvotellaan ministeriön ja virallisiksi neuvotteluosapuoliksi määriteltyjen kahden tuottajaorganisaation kesken. Näissä neuvotteluissa ei oteta huomioon tuotantosuuntakohtaisia tuottajajärjestöjä eikä näiden asiantuntemusta.   

Pihvikarjaliiton mielestä toimenpidekohtaisia enimmäismääriä on tarkasteltava uudelleen. Vuoden 2019 lypsylehmä- ja nautapalkkioista päätettäessä on huomioitava nautasektorin tuotantosuuntien keskinäinen rakennemuutos ja tulevaisuuden näkymät. Rahoituksen sektorikohtaisia enimmäismääriä on muutettava siten, että lypsylehmien määrän vähenemisestä johtuva naudanlihan tuotannon aleneminen kompensoidaan nautapalkkioiden kokonaismäärärahaa nostamalla. Tämä ei lisää naudanlihan tuotantoa, vaan pyrkii säilyttämään nykytason. Se ei myöskään lisää eläinyksikkökohtaista tukea, vaan katkaisee tuen aleneman.

Nautatuet ovat merkittävä osa pihvikarjatilojen ansaintaa. Tukisumman suuruuteen ei viljelijä omilla toimillaan voi kuitenkaan vaikuttaa, vaan jaettavien eurojen määrä riippuu muun muassa koko sektorin teurasmääristä tai tilojen lopettamisesta. Viljelijän oikeusturvan kannalta on selkeä puute, että tukien maksun yhteydessä viljelijä näkee vain loppusumman, mutta ei pysty tarkistamaan, onko tukea maksettu eri toimenpiteistä oikein. Tämä on suuri riski maatalousyrittäjyydelle, sillä se haittaa merkittävästi tilan talouden suunnittelua. Esitämme, että tukien maksatukseen lisätään yksityiskohtainen erittely.

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleen
19.07.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteen
28.06.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava
17.05.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterillä
10.04.2018Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoin
28.02.2018Lausunto lakiehdotukseen eläinten hyvinvoinnista
13.10.2017Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi
22.08.2017Lakiehdotus maatalousyrittäjän lomituspalveluista vaarantaa eläinten hyvän hoidon ja viljelijän jaksamisen
03.07.2017Lausunto: Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista
02.02.2017Antti Niskanen on Vuoden 2016 Cowboy

Siirry arkistoon »