Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava

28.06.2018

Karjankasvattajat huolissaan nautatukien määrästä

Pihvikarjaliitto esittää yhdessä MTK:n nautaverkoston kanssa, että nautaeläinpalkkioiden määrärahoja kohdennetaan nykyistä enemmän emolehmätuotannolle. Ehdotuksen taustalla on huoli naudanlihan omavaraisuusasteen heikkenemisestä, kotimaisen tuotannon riittävyydestä sekä tilojen kannattavan toiminnan turvaamisesta.

Naudanlihantuotannon omavaraisuusasteen ylläpitäminen perustuu pihvikarjatuotannon lisäämiseen. Mikäli maatilojen kehitysnäkymät toteutuvat, nykyinen 60 000 emolehmän määrä lisääntyy lähivuosina noin viidenneksellä. Samalla se tarkoittaa, että emolehmille suunnattu nautaeläinpalkkio eläintä kohden alenee.

”Tarvitaan pikainen ratkaisu nautaeläinpalkkioiden määrärahojen kohdentamisesta siten, että emolehmätuotannolla on mahdollisuus ylläpitää kotimaista naudanlihantuotantoa. Tukien alenema on katkaistava”, toteaa Pihvikarjaliiton puheenjohtaja Antti Veräväinen.  

Emolehmiin kohdistuvat tukitoimenpiteet ovat välttämättömiä, sillä ilman niitä kotimaisen naudanlihantuotannon määrä on vaarassa laskea nopeasti. Tilannetta voi verrata Ruotsiin, jossa omavaraisuus laski taannoin alle 60 prosentin. ”Alasajon kääntäminen takaisin kasvu-uralle olisi hidasta, sillä vasikoiden saatavuus muodostaisi pullonkaulan tuotannon kehittymiselle”, sanoo MTK:n nautaverkoston puheenjohtaja Pasi Ingalsuo.

Uusi ohjelmakausi, joka korostaa ilmastotoimenpiteitä ja ympäristöarvoja, tuo myönteisiä mahdollisuuksia nurmeen perustuvalle emolehmätuotannolle. ”Suomi ei kuitenkaan voi jäädä odottelemaan uuden ohjelmakauden voimaantuloa, vaan tuotantokykymme on varmistettava välittömillä toimenpiteillä, tässä ja nyt”, toteavat Veräväinen ja Ingalsuo. 

 

 

Lisätietoja:

Antti Veräväinen                                               Pasi Ingalsuo

Pihvikarjaliitto, puheenjohtaja                            MTK nautaverkosto, puheenjohtaja    

0500-835084                                                    0400-866678

antti.veravainen@pihvikarjaliitto.fi                                              pasi.ingalsuo@gmail.com

 

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleen
19.07.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteen
28.06.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava
17.05.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterillä
10.04.2018Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoin
28.02.2018Lausunto lakiehdotukseen eläinten hyvinvoinnista
13.10.2017Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi
22.08.2017Lakiehdotus maatalousyrittäjän lomituspalveluista vaarantaa eläinten hyvän hoidon ja viljelijän jaksamisen
03.07.2017Lausunto: Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista
02.02.2017Antti Niskanen on Vuoden 2016 Cowboy

Siirry arkistoon »