Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoin

10.04.2018

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 5 ja 41 §:n muuttamisesta

Pihvikarjankasvattajien liitto kannattaa metsästyslain muuttamista siten, että naakka (Corvus monedula) lisättäisiin metsästyslain rauhoittamattomien lintujen luetteloon.

Kuten lakiesityksen perusteluissa todetaan, naakat ovat runsastuneet Suomessa voimakkaasti 2000-luvulla. Naakkoja voi esiintyä erittäin suurina parvina, mikä on johtanut naakkojen aiheuttamien haittojen ja vahinkojen hallitsemattomaan lisääntymiseen.

Maatiloilla naakat aiheuttavat satovahinkoja, rikkovat säilörehupaaleja, pesivät rakennusten savupiippuihin ja muihin syvennyksiin sekä sotkevat ulosteillaan eläinten rehua aiheuttaen näin hygienia- ja tautiriskin. Emolehmätuotannossa yleisesti käytetyt pihattorakennukset ovat usein avoimia, jolloin naakat voivat hakeutua sisälle navettaan asti. On tiedossa, että naakat ovat nokkineet tuotantoeläimiä ja käyneet muun muassa vastasyntyneiden vasikoiden kimppuun. Lisäksi naakkaparvien aikaansaama meteli aiheuttaa naudoille stressiä.

 Naakkojen aiheuttamien haittojen hallintaa on selvitetty Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa vuosina 2012–2015. Myös ympäristöministeriön julkaisussa ”Naakka ja ihminen” (Suomen ympäristö 2/2016) on perehdytty aiheeseen. Tehokasta karkotuskeinoa naakoille ei ole löydetty. 

 On siis erittäin perusteltua, että naakkojen rauhoitus luonnonsuojelulain nojalla lopetetaan ja naakkakantaa ryhdytään hallitsemaan metsästyslain suomin keinoin.

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleen
19.07.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteen
28.06.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava
17.05.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterillä
10.04.2018Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoin
28.02.2018Lausunto lakiehdotukseen eläinten hyvinvoinnista
13.10.2017Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi
22.08.2017Lakiehdotus maatalousyrittäjän lomituspalveluista vaarantaa eläinten hyvän hoidon ja viljelijän jaksamisen
03.07.2017Lausunto: Laki maatalousyrittäjän lomituspalveluista
02.02.2017Antti Niskanen on Vuoden 2016 Cowboy

Siirry arkistoon »