top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Kansallinen nurmiohjelma – Nurmenvihreä tulevaisuus vuoteen 2030

Nurmi kasvaa Suomessa hyvin ja se jalostetaan ihmisten ravinnoksi märehtijöiden avulla. Nurmen laajamittainen käyttö on yksi merkittävimmistä eroista suomalaisen kotieläintuotannon ja globaalin tuotantotavan välillä. Paitsi että nurmella on keskeinen merkitys märehtijöiden rehuna, tuottaa se myös suuren määrän ympäristöhyötyjä. Ympärivuotisen kasvipeitteisyyden ja maaperän kasvukunnon näkökulmasta nurmen merkitys esimerkiksi hiilen sidonnassa on ehdottoman tärkeä. Emme kuitenkaan tunne kaikkia vaikutusmekanismeja ja varmasti myös viljelykäytännöissä ja tuotannon organisoimisessa on paljon tehtävää.Nurmitutkimukseen lisää paukkuja


Suomessa tarvitaan nykyistä selvästi paremmin koordinoitua nurmitutkimusta. Viemällä tutkimustieto käytäntöön pystytään parantamaan satoa, hiilensidontaa, yrittäjien yhteistyötä ja ennen kaikkea laajentamaan nurmen viljelyä myös kasvinviljelytiloille.

Rakennekehityksen myötä tarvitaan kasvinviljelytilojen ja kotieläintilojen entistä tiiviimpää yhteistyötä. Siksi tarvitaan selkeitä toimintamalleja tilojen väliseen yhteistyöhön, rehuntuotantosopimuksiin ja karkearehukauppaan. Kaikkea tätä ja paljon muuta ehdotetaan sektorin keskeisten toimijoiden laatimassa kansallisessa nurmiohjelmassa.

Kansallisessa nurmiohjelmassa sanotaan, että

- koordinoimalla tutkimusta paremmin

- viemällä tieto ja hyvät toimintamallit kunnolla käytäntöön ja myös suuren yleisön tietoisuuteen

- lisäämällä yrittäjien välistä yhteistyötä

on mahdollista parantaa tilojen kannattavuutta, lisätä ympäristöhyötyjä ja luoda tulevaisuuden uskoa suomalaiseen maatalouteen.


Ohjelma ”Nurmenvihreä tulevaisuus vuoteen 2030” on laadittu MTK:n, Maitoyrittäjät ry:n, Pihvikarjaliiton ja Suomen Lammasyhdistyksen yhteistyönä vastauksena maa- ja metsätalousministeriön toiveeseen saada alan toimijoiden näkemys nurmentuotannon merkityksestä ja tulevaisuudesta Suomessa. Työ on perustunut pitkälti toimialan yhteisiin työpajoihin. Ohjelmaan liittyy Pellervon taloustutkimuksessa laadittu taustaraportti.


Lisätietoja:

MTK, edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen, 040 075 4928

Maitoyrittäjät ry, toiminnanjohtaja Henna Mero, 040 589 6202

Pihvikarjaliitto, tiedottaja ja toimintakoordinaattori Susanna Heikkinen, 040 588 1067

Suomen Lammasyhdistys, puheenjohtaja Petri Leinonen, 040 581 8477

Comentários


bottom of page