top of page
  • Tero Hosike

Hyvästä pihvilihasta ollaan valmiita maksamaan

Kuluttaja on valmis maksamaan hyvästä kotimaisesta pihvilihasta, kunhan se brändätään oikein. Pihvilihan kysyntään vaikuttavat lihan hyvä maku ja syöntilaatu, mutta entistä enemmän myös tuotantoon liitettävät arvot, kuten lihan alkuperä, luottamus tuottajaan sekä laidunnus ja eläinten hyvinvointi.

Suoraan tuottajalta ostetun pihvilihan makuun päässeet asiakkaat eivät halua enää palata markettien lihatiskeille, ilmenee Pihvikarjaliiton toteuttamasta kyselystä suoramyyntitiloille. Lihan laatua ja hyvää makua kiitetään asiakaspalautteissa eniten, mutta myös eettisyydellä on merkitystä. ”Liha maistuu puhtaalta ja herkulliselta. Ihanaa kun eläimet saavat laiduntaa ja hoitaa maisemaa”, kyselyyn vastannut karjankasvattaja siteeraa saamaansa palautetta.

Pihvilihan suoramyyjien motivaationa on parempi tuottajahinta ja mahdollisuus tuoda tuotteen laatua esiin. Moni tuottaja on ryhtynyt suoramyyjäksi havaittuaan, ettei pihvilihan erityislaatu pääse teollisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla esiin. Tähän Pihvikarjaliitto toivookin parannusta.

Pihvikarjankasvattajat toivovat lisää keskustelua siitä, kuinka pihviliha löytäisi kuluttajat yhtä herkullisena ja haluttuna kaupan lihatiskistä kuin sen saa suoraan tuottajalta tilaamalla”, kertoo Pihvikarjaliiton puheenjohtaja Tero Hosike.

Naudanlihan laatukokemus on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat syöntilaatu ja hyvä maku sekä lihan leikkuu sellaisiksi tuotteiksi, joita kuluttaja haluaa käyttää. ”Aistinvaraiset tekijät ovat laatukriteereitä, joihin karjankasvattaja voi ammattitaidollaan vaikuttaa”, Hosike kuvaa. Sen lisäksi esimerkiksi lihan


alkuperä ja luottamus tuottajaan, eläinten hyvinvointi ja nurmeen perustuva ruokinta ovat tekijöitä, joista pihvilihan brändi muodostuu. ”Suoramyyjien kokemusten perusteella näistä tekijöistä ollaan valmiita maksamaan.”

Suoramyynnissä on paljon vakioasiakkaita, jotka luottavat tuottajaan siksi, että tietävät, mistä ja millaisista olosuhteista liha tulee. Kurkistus tilan elämään tapahtuu usein sosiaalisen median välityksellä. Eläimiä halutaan nähdä ulkona laitumella, mihin ne luonnostaan kuuluvat.

Pihvikarjaliiton syyskuussa toteuttamassa kyselyssä kartoitettiin suoramyyntiä harjoittavien tilojen arvioita nykytilanteesta ja tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi 35 pihvikarjatilaa.


Comments


bottom of page