top of page
  • Writer's picturePihvikarjaliitto

Avoin kirje hallinnolle EU:n eläinpalkkioiden maksatuksesta

Avoin kirje ministeri Antti Kurviselle, kansliapäällikkö Jaana Husu-Kalliolle ja ylijohtaja Antti-Jussi Oikariselle


Ruokavirasto on ilmoittanut maksavansa tänä vuonna haettujen EU:n eläinpalkkioiden ensimmäiset osat eläintiloille alkuvuodesta 2023.


Maataloustuottajat ovat vakavassa taloudellisessa ahdingossa tuotantokustannusten nousun ja ruokaketjusta johtuvien kannattavuusongelmien vuoksi, mikä on varmasti tiedossa myös maa- ja metsätalousministeriössä ja Ruokavirastossa. Kysymmekin teiltä, arvoisat ministeri, kansliapäällikkö ja ylijohtaja, oletteko todellakin tehneet kaikkenne sen eteen, että eläinpalkkioiden maksaminen tapahtuisi ajallaan?


Viiveen syyksi on ilmoitettu eläinpalkkiojärjestelmän muuttuminen ja komission huomautukset. Maataloustuottajat tekevät ympäripyöreitä päiviä elantonsa eteen ja joutuvat kestämään suurta henkistä painetta epävarmasta tulevaisuudesta, johon merkittävänä syynä ovat tukijärjestelmien muutokset. Mielestämme hallinnon tulisi nyt kantaa kortensa kekoon ja osoittaa, että se elää tätä aikaa ja on tehtäviensä tasolla.


Eläinpalkkioiden ehdot vahvistettiin tammikuussa. Ruokavirastolle jäi yli kymmenen kuukautta aikaa järjestää haku, valvonta ja maksatus uudelleen. Vaadimme, että eläinpalkkioiden maksatukseen osoitetaan viraston sisällä niin paljon resursseja ja työaikaa, että maksatus tapahtuu vuoden 2022 loppuun mennessä.


Kunnioittavasti

Pihvikarjankasvattajien liitto ry
Comments


bottom of page