Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Eläinten hyvinvointikorvaus: kehitysehdotuksia

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää parhaillaan eläinten hyvinvointikorvausten (EHK) kehittämistarpeita. Tulevan ohjelmakauden EHK:n sisältöön tulee vaikuttamaan se, paljonko sitä varten on myönnettävissä määrärahoja ja miten ne kohdennetaan eri eläinlajeille.

Pyydämme pihvikarjankasvattajia ideoimaan ja kiteyttämään emolehmätuotannolle ja lihakarjankasvatukselle sopivia EHK-toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin, että korvausta voidaan vastaisuudessakin osoittaa tälle tuotantosuunnalle. Toimenpidevaihtoehdot voivat pohjautua nykyisiin, tai esiin voi tuoda täysin uusia vaihtoehtoja. Osasista voidaan rakentaa myös toimenpidepaketteja. Tavoitteena on, että kussakin toimenpiteessä eläinryhmiä voitaisiin vähentää nykyisestä ja että tukiehdot olisivat selkeitä ja yksiselitteisiä.

VASTAUSOHJE: voit vastata yhteen, osaan tai kaikkiin kysymyksiin. Voit myös lähettää pelkän vapaamuotoisen palautteen, siihen on tilaa lomakkeen lopussa.

Miten kehittäisit eläinten hyvinvointikorvausta? Anna palautetta!

TAUSTAA: toimeenpanon kannalta yksinkertaistamista olisi, jos eläinryhmiä kyettäisiin vähentämään nykyisestä määrästä (19 kpl), sekä vähennettäisiin toimenpiteitä, sillä jokainen toimenpide on käytännössä oma tukijärjestelmänsä.

Miten muuttaisit jaottelua eläinryhmiin?

Eläinten hyvinvointikorvausta on maksettu nautojen ruokinnasta ja hoidosta, pito-olosuhteista eläinryhmittäin, jaloittelusta ja laiduntamisesta sekä sairas-, hoito- ja poikimakarsinoista.

Nykyisistä EHK-toimenpiteistä tärkeitä ovat

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Ruokinta
Pito-olosuhteet
Laiduntaminen
Karsinat erityistilanteisiin

Uudeksi EHK-toimenpiteeksi voisi sopia

1 = Täysin eri mieltä, 5 = Täysin samaa mieltä

12345
Eläinterveyspaketti (esim. ei M.bovista)
Vasikoiden rokotukset
Eläinten puhtaus
e-korvamerkit
Eläinsiirrot pienissä ryhmissä
Miten laidunnusta EHK-toimenpiteenä voisi kehittää?
Sana on vapaa.