Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Pihvikarjaliitto ajaa suomalaisten pihvikarjankasvattajien asiaa

Pihvikarjaliitto on Suomessa tuotetun, eettisesti korkeatasoisen laatulihan puolestapuhuja.  Tavoitteenamme on parantaa pihvikarjatuotannon tunnettuutta, edistää pihvilihan arvostusta ja lujittaa jäsentemme keskinäistä yhteistyötä. Jäsenemme harjoittavat pihvirotuisten nautojen kasvatusta, jalostusta, eläinten myyntiä ja lihatuotantoa.

Merkittävimmät pihvikarjarodut Suomessa ovat Charolais, Hereford, Limousin, Aberdeen Angus, Highland Cattle ja Simmental.


Ajankohtaista

Maa- ja metsätalousministeriöltä haku kansallisen nurmiohjelman valmistelemiseksi - Pihvikarjaliitto on jättänyt hankehakemuksen yhdessä MTK:n, Maitoyrittäjien ja Suomen Lammasyhdistyksen kanssa

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt haun kansallisen nurmiohjelman valmistelemiseksi. Ohjelman valmisteluun on varattu enintään 50 000 euroa. Kansallisen nurmiohjelman tulee valmistua 31.12.2019 mennessä.
Pihvikarjaliitto on yhdessä MTK:n Nautaverkoston kanssa ollut aloitteentekijä kansallisen nurmistrategian aikaansaamiseksi. Tavoitteemme on nurmen arvostuksen lisääminen.
Nurmeen liittyvää tietoutta on paljon, mutta sitä voitaisiin hyödyntää nykyistä laajemmin esimerkiksi Suomea koskevissa EU:n maatalous- ja ympäristöpoliittisissa kysymyksissä, kuten seuraavan CAP:n valmistelussa. Myös tilojen taloudenpito, eläinten ruokinta, kotimainen ruokatuotanto ja ympäristönhoito hyötyisivät vahvasta nurmiosaamisesta.
 
Ensimmäinen virstanpylväs kohti nurmistrategiaa, Nurmifoorumi, pidetiin marraskuussa maa- ja metsätalousministeriössä ruokaosaston johtajan Minna-Mari Kailan johdolla. Nurmifoorumissa olivat ministeriön virkamiesten lisäksi edustettuina Atria, HKScan, Snellman ja Valio; Luke, Baltic Sea Action Group (BSAG) ja ProAgria sekä tuottajajärjestöt Pihvikarjaliitto, Maitoyrittäjät, MTK:n Nautaverkosto ja MTK:n Maitovaltuuskunta.

Tero Hosike on Pihvikarjaliiton uusi puheenjohtaja

Tero Hosike on valittu Pihvikarjaliiton hallituksen ja samalla yhdistyksen puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajana jatkaa Anssi Hänninen Rautalammilta.
Uutena hallituksen varsinaisena jäsenenä kolmivuotiskautensa aloittaa Niina Mayer Akaasta. Vuosittain valittavina varajäseninä toimivat Maarit Kärki Kannuksesta ja Piia-Liina Anttila Ylöjärveltä.

Antti Veräväisestä Pihvikarjaliiton kunniapuheenjohtaja

Pihvikarjaliitto on kutsunut Antti Veräväisen kunniapuheenjohtajakseen. Veräväinen on toiminut liiton puheenjohtajana perustamisesta lähtien, kaikkiaan 11 vuotta. Vetäydyttyään nyt hallituksesta hän jättää samalla puheenjohtajan tehtävän. Pihvikarjaliitto kiittää Anttia ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi.

Vivili Ylönen on vuoden 2018 Cowgirl

Vivili Ylönen Pieksämäeltä on valittu Pihvikarjaliiton vuoden 2018 Cowgirl'iksi. Vivilin pitkään työrupeamaan pihvikarjan parissa on viime vuodet sisältynyt siitossonnikasvattamon eli tuttavallisemmin poikakodin pitäminen. Liitto kiittää Viviliä koko toimialaa eteenpäin vieneestä ja pitkäjänteisestä työstä!

Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistava

Pihvikarjaliitto esittää lausunnossaan vakavan huolen siitä,
että eläinkohtainen nautapalkkio alenee, vaikka tuotoksen määrä ei lisäänny. Liiton mielestä toimenpidekohtaisia enimmäismääriä on tarkasteltava uudelleen.

Pihvikarjaliitto esitti jo kesäkuussa yhdessä MTK:n nautaverkoston kanssa, että nautaeläinpalkkioiden määrärahoja tulisi kohdentaa nykyistä enemmän emolehmätuotannolle. Ehdotuksen taustalla on huoli naudanlihan omavaraisuusasteen heikkenemisestä, kotimaisen tuotannon riittävyydestä sekä tilojen kannattavan toiminnan turvaamisesta. Lue lisää uutisista.
 

Pihvikarjaliitto mukana CAP27-valmistelun työpajoissa

CAP27 eli uuden ohjelmakauden yhteisen maatalouspolitiikan valmistelu maa- ja metsätalousministeriössä etenee. Sidosryhmiä on kuultu laajasti järjestämällä työpajoja, joiden lisäksi näkemyksiä on voinut esittää ministerin CAP27-kiertueellla kahdeksalla paikkakunnalla. Maaliskuun loppuun saakka ministeriön nettisivuilla on avoimena Otakantaa-kysely, jolla kerätään mielipiteitä muutostarpeista ja –tavoitteista.

Valmistelutyöpajoja järjestettiin kaikkiaan 27 aihepiiristä, joista 17:ään Pihvikarjaliitto ehdotti omia edustajiamme. Useimpiin myös pääsimme mukaan, huolimatta työpajojen suuresta suosiosta.

 

Kokkaa koko komeus -videoilla kerrotaan pihvilihan hyvän maun tarina

Pihvikarjaliitto on tehnyt kuluttajille videokertomuksia, joissa kerrotaan pihvilihan hyvästä mausta, puhtaudesta, terveellisyydestä ja pihvikarjan ympäristöystävällisyydestä. Samalla kokataan koko komeus eli valmistetaan ruokaa monipuolisesti ruhon eri osista. Neliosainen tarina on katsottavissa YouTubessa hakusanalla Kokkaa koko komeus. Lisätietoja Uutiset -sivuillamme.

Tervetuloa mukaan Pihvikarjaliittoon 

Katso lisätietoa Pihvikarjaliiton jäsenyydestä täältä.


 

 

 

 

24.5.2018