Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Pihvikarjaliitto mukaan turvetta korvaavien uusiutuvien kuivikemateriaalien hankkeeseen

Pihvikarjaliitto on mukana uudessa hankkeessa, jossa selvitetään teollisuustuotannon sivujakeiden ja muiden uusien kuitumateriaalien soveltuvuutta kuivikekäyttöön testaamalla niiden ominaisuuksia sekä pienimittakaavaisilla kokeilla että käytännön mittakaavassa.
Hankeen vetäjinä toimivat LUKE ja Suomen Ympäristökeskus SYKE. Pihvikarjaliitto osallistuu hankkeeseen ohjausryhmän jäsenenä yhdessä Suomen Siipikarjaliiton, Suomen Broileryhdistyksen ja Hippolis Hevosalan osaamiskeskuksen kanssa.

Kansallisen nurmiohjelman laatiminen etenee

Pellervon taloustutkimus PTT valmistelee yhdessä alan toimijoiden kanssa maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Kansallista nurmiohjelmaa vuosille 2020-2030. Hankkeen aloitteentekijöinä olivat Pihvikarjaliitto ja MTK:n nautaverkosto.
Tutkimusasetelma Kansallisen nurmiohjelman laatimiseksi lähtee siitä, että nurmeen perustuvan tuotannon taloudellinen merkitys Suomen maataloudelle on suuri. Lisäksi nurmella on tärkeä rooli esimerkiksi maatalouden ympäristövaikutusten ja ilmastonmuutoksen hallinnassa. Maatalouden rakennemuutos ja tekninen kehitys johtavat maatilojen määrän vähenemiseen sekä tuotannon keskittymiseen ja tehostumiseen ja vaikuttavat siten myös nurmituotantoon ja sen arvostukseen.
Hankkeen toteuttamisessa on edellytyksenä, että siinä kuullaan laajasti sidosryhmiä. Näitä kuulemisia toteutetaan mm. työpajojen muodossa. Syyskuun lopulla järjestettävässä toisessa, tuottajapainotteisessa työpajassa on tavoitteena löytää keinoja, joilla tulevaisuuden maatalousyrittäjät voivat omilla toimillaan edistää nurmiviljelyyn perustuvan tuotannon kilpailukykyä ja kuluttajakysyntää.
Ehdotus kansalliseksi nurmiohjelmaksi luovutetaan tilaajalle eli maa- ja metsätalousministeriölle joulukuussa.

Pihvikarjaliiton toimintaa ja tavoitteita

Lue vuoden 2018 toimintakertomuksesta, mitä Pihvikarjaliitto teki viime vuonna. Kuluvan vuoden painopisteet ovat

  • nurmistrategia
  • nautatukien aleneman pysäyttäminen
  • eläinten hyvinvointi; laki eläinten hyvinvoinnista; eläinten hyvinvointikorvaus
  • pihviketjun yhteistyön lisääminen
  • pihvilihan kuluttajaviestinnän edistäminen
  • maisemanhoidon ja laiduntamisen kannustimet

Pihvikarjaliitto tilavierailuilla Virossa

Pihvikarjaliitto järjesti tammikuussa tilavierailu- ja verkostoitumismatkan läntiseen Viroon. Matkan suunnitteli paikallisen lihakarjayhdistyksen Eesti Lihaveisin Ilmar Kallas, jonka opastamana vierailtiin kolmessa hyvin erilaisessa tilakohteessa:
  • Pikkmetsin tilalla Charolais-karjan suojana on kasvihuoneen tyyppinen rakennus
  • Topi Mõis -tilalla on investoitu uusiin pihattoihin, joissa on tilaa noin 380 naudan Limousine- ja Blonde q´Aquitaine –karjalle
  • Ohtla Lihaveis -tilalla kasvatetaan noin 370 puhdasrotuista Charolaisnautaa

Vierailun aikana saatiin kuulla Viron lihantuotannon näkymistä kotimaassa ja vientimarkkinoilla, mm. yhdistyksen puheenjohtaja Tanel Bulitkon kertomana.  

#nurmi - vihreää kultaa Jyväskylän KoneAgriassa 11.10.2018 klo 11

Tuleeko nurmesta Suomen maatalouden ja ilmaston pelastaja? Pihvikarjaliiton järjestämän paneelikeskustelun teemana oli nurmen arvostuksen lisääminen ja nurmitietouden parantaminen Suomessa.  Aiheina mm.nurmen hiilensitomiskyky meidän olosuhteissamme; nurmirehun merkitys eläinten kasvulle sekä lihan tai maidon laadulle; maaperän ja kasvilajikkeiden tuntemus optimaalisen nurmisadon aikaansaamiseksi sekä maatalouspolittiinen panostus nurmeen pohjautuvaan tuotantoon. Tarvitaanko meillä kansallinen nurmistrategia?
Paneelissamme oli jälleen kerran mukana raudanlujia ammattilaisia ja päättäjiä: Anne Kalmari, Anu Ellä, Tuomas Mattila, Minna-Mari Kaila ja Arja Mustonen.

Pihvikarjastrategia toiminnan kehittämiseksi

Pihvikarjaliiton laatima pihvikarjastrategia on keskustelunavaus, jonka pohjalta pihviketjun toimintaa voidaan kehittää tuottavalla ja kaikki osapuolet huomioivalla tavalla.

Tavoitteena on lisätä keskinäistä ymmärrystä ja kommunikaatiota ketjun toimijoiden kesken. Strategiatyö on jatkuva prosessi, jota päivitetään yhteistyössä Pihvikarjaliiton sidosryhmien kanssa.

Strategia julkistettiin 13.10.2017 Tampereella Pihvikarjaliiton tulevaisuuskeskustelun ja paneelin yhteydessä, jolloin se luovutettiin myös ministeri Jari Lepälle.

Lataa pihvikarjastrategia tästä. 

Paneelikeskustelu: Ruotsissa euron enemmän - kuinka sama temppu tehdään Suomessa?

Pihvikarjaliitto järjesti ajankohtaisen keskustelutapahtuman pihvilihan arvostuksesta Tampereen KoneAgrian yhteydessä 13.10.2017. Keskustelun erityisteemana oli ”Ruotsissa tuottajalle euron enemmän – kuinka sama temppu tehdään Suomessa?”
Katso videotallenteet Lennart Nilssonin esityksestä ja paneelikeskustelusta.
 

Pihvikarjaliiton tietosuojaseloste

Tutustu Pihvikarjaliiton tietosuojaselosteeseen tästä.