Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Tietopankki

BVD-ohjeet eläinkauppaa ja -näyttelyitä varten

Suhtautuminen naudan tarttuvan virusripulin eli BVD:n vastustukseen eläinnäyttelyiden ja eläinkaupan yhteydessä on viime aikoina herättänyt epätietoisuutta niin karjanomistajien kuin eläinlääkäreidenkin keskuudessa. Viranomaisten ylläpitämä vapaaehtoinen BVD-terveysvalvontaohjelma lakkautettiin vuoden 2009 alusta. BVD on vuodesta 2004 ollut virallisesti vastustettava tauti ja mahdollisille tartuntatiloille annetaan viranomaisten toimesta rajoittavat määräykset. Taudin esiintymistä lypsykarja- ja emolehmätiloilla seurataan vuosittain tankkimaidoista ja teurasverinäytteistä tehtävin tutkimuksin.

Vapaaehtoisen BVD-terveysvalvontaohjelman lakkauspäätöstä tehtäessä oli ajatuksena, että Suomi on käytännössä BVD-vapaa, eikä ko. tautia tarvitse ottaa huomioon eläinnäyttelyissä ja eläinkaupassa. Tauti onkin saatu maasta lähes saneerattua. Vuosittaisissa kartoitustutkimuksissa on vasta-aineita todettu vain muutamilta jo saneeratuilta tiloilta, joilta tartuntaa levittävät viruserittäjäeläimet on poistettu. Vasta-aineet säilyvät tartunnan läpikäyneissä eläimissä useita vuosia, vaikka tartuntaa ei enää ole. Kuluvana vuonna tuli kuitenkin esille yksi uusi tartuntatila, jolta todettiin myös yksi viruserittäjäeläin. BVD ei siis ole täysin poissuljettu tautiriski kotimaisessakaan eläinkaupassa. Tämän lisäksi saattaa tuontialkioiden käyttöön liittyä vähäinen BVD-riski.

Karjanomistajien sekä viranomaisten taholta onkin vapaaehtoisen BVD-terveysvalvontaohjelman lakkauttamisen jälkeen kaivattu pelisääntöjä eläinnäyttelyitä ja eläinkauppaa varten. Eläinten terveydenhuollon parissa toimivista asiantuntijaeläinlääkäreistä koostuva ETU-Nautatautiryhmä on laatinut seuraavan BVD-ohjeistuksen, joka jatkossa tulee myös osaksi viranomaisten antamaa eläinnäyttelyohjetta:


BVD -ohjeistus näyttelyitä ja eläinten myyntiä varten

  1. Karja on tutkittu 2 vuoden sisällä BVD-vasta-aineiden varalta kielteisin tuloksin. BVD-vasta-ainetutkimus tehdään lypsykarjoissa tankkimaidosta, pihvikarjoissa teurastamoverinäytteistä tai tilalla otetuista veri- tai maitonäytteistä. Yli 50 emon karjoista tarvitaan vähintään 10 näytettä ja pienemmistä karjoista vähintään 5 näytettä.

  2. Edellä mainittu tutkimustulos on riittävä, jos tilalle ei ole hankittu eläimiä näytteenoton jälkeen eikä myöskään viimeisten 2 kuukauden aikana ennen näytteenottoa ja tilalle tätä ennen kantavina hankitut eläimet, joita ei ole tutkittu oston yhteydessä BVD:n varalta, ovat poikineet vähintään 2 kuukautta ennen näytteenottoa.

  3. Jos tilalle on ostettu eläimiä, ne on tutkittu BVD:n varalta (viruseristys ja vasta-ainetesti) kielteisin tuloksin tai karja on tutkittu kohdan 1) mukaisesti aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua uuden eläimen tulosta tai aikaisintaan 2 kuukauden kuluttua kantavana hankitun eläimen poikimisesta.

  4. Tuontialkion vastaanottajaeläimet on tutkittu vasta-aineiden varalta kielteisin tuloksin 1 kuukausi alkion siirrosta – 1 kuukausi  ennen poikimista välisenä aikana. Vaihtoehtoisesti viimeinen tankki- tai yksilömaitonäyte tai verinäyte on tutkittu kielteisin tuloksin aikaisintaan 2 kuukautta alkionsiirtovasikan syntymisen jälkeen. Myös tuontialkiosta tiinehtymättömät eläimet on tutkittu em. tavalla.

  5. Jollei karjasta ole edellä mainittujen kohtien (1-4) mukaisia tutkimustuloksia, näyttelyyn menevät tai myytävät eläimet on tutkittava verinäytteestä (seerumiverinäyte) sekä vasta-aineiden että viruksen varalta.

LISÄTIETOJA: Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry