Uutiset

17.5.2018Nautaeläinluettelon pitäminen voidaan korvata eläinrekisterilläLue lisää »10.4.2018Lausunto: naakkakantaa on ryhdyttävä hallitsemaan metsästyslain suomin keinoinLue lisää »28.2.2018Lausunto lakiehdotukseen eläinten hyvinvoinnistaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Tilastotietoa

Suomessa oli vuonna 2017 keskimäärin 893 255 nautaa, joista emolehmiä oli 59 867 ja emolehmiksi kasvatettavia, yli 2-vuotiaita hiehoja 5055.

Kaikkiaan hiehoja oli 126 921, sonneja yhteensä 110 789 ja vasikoita 297 357.

Emolehmien määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana.