Uutiset

21.12.2018Lausunto: nautatuet 2019 - kokonaismäärärahoja on tarkasteltava uudelleenLue lisää »19.7.2018 10:30Kyselytutkimus kertoo: Kaksi kolmasosaa suomalaisista kiinnittää huomiota ostamansa ruoan vastuullisuuteenLue lisää »28.6.2018Emolehmätuotannon nautapalkkioiden alenema on katkaistavaLue lisää »

Pihvikarjastrategia

Pihvikarjastrategia on keskustelunavaus pihviketjun toiminnan kehittämiseksi.

Löydät pihvikarjastrategian lyhennelmän jäsenosiosta.

Haluatko ilmoittaa Pihvikarja-lehdessä?

Ilmoitusasioissa ota yhteyttä Armi Mäenpäähän
armi.maenpaa(at)gmail.com

Tilastotietoa

Suomessa oli vuonna 2017 keskimäärin 893 255 nautaa, joista emolehmiä oli 59 867 ja emolehmiksi kasvatettavia, yli 2-vuotiaita hiehoja 5055.

Kaikkiaan hiehoja oli 126 921, sonneja yhteensä 110 789 ja vasikoita 297 357.

Emolehmien määrä on kaksinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana.